Реквізити на отримання платних послуг 2021 рік

                                                                   Державний земельний кадастр (ДЗК)

Надання відомостей з ДЗК у формі витягу:

– (без інформації про речове право);


(з інформацією про речове право)

 

 

113 грн. 50 коп.(0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) 

60 грн. 00 коп.

Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл.
МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404Рахунок UA158999980333209300041018560
Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство
України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ/  22012700Код класифікації доходів бюджету   22012700

 Надання викопіювання з картографічної основи ДЗК, картографічної карти (плану)  68 грн. 10 коп.(0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл. МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404Код класифікації доходів бюджету 22012500
 Виправлення технічної помилки у відомостях ДЗК не з вини органу, що здійснив його ведення  295 грн. 10 коп.(0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл.МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404
 Надання відомостей з ДЗК у формі витягу про обмеження у використанні земель  124 грн. 85 коп.(0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл.МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404
 Надання відомостей з ДЗК у формі витягу про землі в межах адміністративно – територіальної одиниці  136 грн. 20 коп.(0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб)  Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл.МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404
 Довідка, що містить узагальнену інформацію про земля (території)  136 грн. 20 грн.(0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб)  Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл.МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404
                                                          Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання
Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживанняу  разі звернення особи протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація новонародженої дитини – протягом 3 місяців з дня державної реєстрації її народження 34,05 (0,0085 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) Місцевий бюджет м.Глухів Казначейство України (ЕАП)Код 37970404 р/р UA298999980334139879010018560Код заходу 22012500
Реєстрація місця проживання особиу разі звернення особи з порушенням встановленого строку 54 грн. 67 коп.(0,0255 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) Місцевий бюджет м.Глухів Казначейство України (ЕАП)Код 37970404 р/р UA298999980334139879010018560Код заходу 22012500
                                        Державна реєстрація у сфері прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Державна реєстрація права власності 
(5 робочих днів)
230,00 грн. Рахунок UA338999980314000530000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України(ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ /  22012600Код класифікації доходів бюджету   22012600
у строк два робочі дні 2270,00 грн. Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Код класифікації доходів бюджету   22012900
у строк один робочий день 4540,00 грн. Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Кол класифікації доходів бюджету   22012900
у строк 2 години 11350,00 грн. Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Кол класифікації доходів бюджету   22012900
Державна реєстрація інших речових прав 110,00 грн. Рахунок UA338999980314000530000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ /  22012600Код класифікації доходів бюджету   22012600
Державна реєстрація інших речових прав, похідних від права власності, проведену у
строки менші 5 робочих днів:у строк два робочі дні
1140,00 грн. Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Кол класифікації доходів бюджету   22012900
у строк один робочий день 2270,00 грн. Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Кол класифікації доходів бюджету   22012900
у строк 2 години 5680,00 грн. Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Кол класифікації доходів бюджету   22012900
 Державна реєстрація обтяжень речових прав  110,00 грн.  Рахунок UA338999980314000530000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ /  22012600Код класифікації доходів бюджету   22012600
 Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника  90,00 грн.  Рахунок UA338999980314000530000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ /  22012600Код класифікації доходів бюджету   22012600
Отримання інформації у паперовій формі 60,00 грн. Рахунок UA158999980333209300041018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ /  22012700Код класифікації доходів бюджету   22012700
Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, яківиникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світовоївійни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РосійськоїФедерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти,
і прирівняні до них у встановленому порядку особи;6) особи з інвалідністю I та II груп;7) Національний банк України;8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;9) інші особи за рішення мсільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав. 
               Державна реєстрація щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій) протягом 24 годин  680,00 грн.  Рахунок UA778999980314000501000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ /  22010300Код класифікації доходів бюджету  22010300
протягом 2-х годин 3400,00 грн Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м.Глухів/Код класифікації доходів бюджету   22012900
протягом 6-и годин 1360,00 грн Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м.Глухів/Кол класифікації доходів бюджету   22012900
Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну 
організацію
230,00 грн. Рахунок UA778999980314000501000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ /  22010300Код класифікації доходів бюджету   22010300
Державна реєстрація змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця протягом 24 годин 230,00 грн. Рахунок UA778999980314000501000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ /  22010300Код класифікації доходів бюджету   22010300
протягом 2-х годин 1150,00 грн Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м.Глухів/Кол класифікації доходів бюджету   22012900
протягом 6-и годин 460,00 грн Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м.Глухів/Кол класифікації доходів бюджету   22012900
Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника 30 % відповідного адміністративного 
збору за зміни
Рахунок UA778999980314000501000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ /  22010300Код класифікації доходів бюджету   22010300
Надання витягу з Єдиного державного реєстру 110,00 грн. Рахунок UA158999980333209300041018560
Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк
отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ/22012700Код класифікації доходів бюджету   22012700
 Надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі  160,00 грн.  Рахунок UA158999980333209300041018560
Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк
отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ/22012700Код класифікації доходів бюджету   22012700
 Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також
органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від плати за надання
відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного веб порталу електронних послуг.