Інформаційні картки

Назва адміністративної послуги

a986dbe9a484dc528d21f2413b893f4f 1

Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та /або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

a986dbe9a484dc528d21f2413b893f4f 1

Реєстрація декларації відповідності матеріально - технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

a986dbe9a484dc528d21f2413b893f4f 1

Державна реєстрація потужностей оператора ринку

a986dbe9a484dc528d21f2413b893f4f 1

Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку

a986dbe9a484dc528d21f2413b893f4f 1

Внесення відомостей про припинення використання потужностей до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності

a986dbe9a484dc528d21f2413b893f4f 1

Затвердження експертної потужності

Інформація для користувача

  

Пошук